Pronájem prostor

Nabízíme k pronájmu prostory cvičícího sálu Pets care. Jedná se o místnost velikosti cca 20m2. Vhodné pro pořádání seminářů, besed, úvodních hodin ke kurzům nebo k posezení na zakončení sezony. K dispozici WC, lavice, stoly, bílé plátno pro promítání. Po domluvě zajistíme občerstvení. Vhodná osobní prohlídka prostor, zda-li jsou vhodné. Individuálně posoudíme a probereme všechny možnosti.

Nabízíme též možnost dlouhodobého nebo jednorázového pronájmu. Vše po osobní konzultaci a domluvě. Návštěvní řád

Zrušení pronájmu z jakéhokoli důvodu je možné 24h předem. Pokud se tak nestane, zákazník je povinen uhradit celou částku nájemného.

Vstup na koberec pouze v přezůvkách nebo vnitřní obuvi.

Vyjma tréninku je majitel povinen mít psa na vodítku.

Prosíme zákazníky, aby své pejsky vyvenčili před vstupem do budovy. Venčení možné na ulici a v přilehlém parku. Majitel je povinen po svém psovi uklidit.

Majitel psa ručí za zdravotní stav psa a dbá na to, aby jeho pes byl plně očkovaný a odčervený.

Jakékoli škody způsobené psem nebo majitelem, hradí majitel psa.

V případě znečištění vnitřních prostor, jsme nuceni vybírat poplatek 500Kč.

Udržujte čistotu a pořádek.

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách budovy.

Zákaz vstupu na zahradu baráku. Zahrada je soukromá.